Jurjevsko gronlje u Zagrebu i djevojka u bijeloj haljini

Jedno od mjesta u Zagrebu koji se smatraju ukletim je i Jurjevsko groblje, nekad poznato kao groblje “Kraj kestena”. Kapelica posvećena sv. Jurju spominje se davne 1377., na tom je mjestu bilo groblje za siromašne. Godine 1729. sagrađena je nova, zidana kapelica posvećena sv. Jurju, s kriptom i proširenim grobljem. Jurjevsko je groblje zatvoreno 1876., kad su počeli ukopi na Mirogoju, nekadašnjem imanju Ljudevita Gaja. Zanimljivo je da je i Gaj prvo pokopan na Jurjevskom groblju, no poslije je premješten u Mirogojske arkade. Kad su počeli ukopi na Mirogoju. Preporoditelji Vraz, Gaj, Kurelac i Babukić su 1885. preneseni u arkadu hrvatskih preporoditelja na Mirogoju. Godine 1895. prenesene su na Mirogoj i kosti srpanjskih žrtava.

Jurjevsko je groblje intrigiralo pažnju legendama o siromasima koji su tamo pokopani i vraćaju se da bi tražili pravdu, kao i drevnim masonskim i hermetičnim simbolima na nadgrobnim spomenicima. Ne prestaju priče o utvarama i duhovima koji se na tom groblju pojavljuju noću, a postoji čak i vjerovanje kako neki od njih lutaju gradom. Jedna od takvih priča je i ona o djevojci u bijeloj haljini koju su viđali u kuli uzidanoj u palaču Magdalenić-Drašković- Jelačić, u Demetrovoj 7, gdje je bilo smješteno skladište Muzeja grada Zagreba.

Jurjevsko je groblje bilo jedno od najvećih gradskih groblja do 1876. godine.