Vrata u pakao, plameteća rupa u pustinji

Vrata do pakla je plamteća rupa koja se nalazi u pustinji u Turkmenistanu. Smještena je u pustinji Karakum u blizini sela Derweze, otprilike 260 kilometara udaljena od glavnoga grada Ašgabata. Smatra se da je kapacitet nađenog prirodnog plina u rupi jedan od najvećih na svijetu. Ime “Vrata do pakla” rupa je dobila zbog toga što gori još od 1971. godine kada je i pronađeno nalazište. Promjer rupe je otprilke 70 metara, dok je dubina oko 20 metara.

Nalazište prirodnog plina otkrili su sovjetski znanstvenici 1971. godine, misleći da se radi o neiscrpnom nalazištu nafte. Nakon što su postavili kamp, pripremili bušilice i radne strojeve, počelo je ispitivanje količine pri kojem su shvatili da se radi o prirodnom plinu, a ne o nafti kako se najprije pretpostavljalo. Počelo je iskapanje i skladištenje prirodnog plina.

Ubrzo nakon početka iskapanja, ispod bušilica za iskapanje otvorio se veliki krater te povukao bušilicu u zemlju. Pri urušavanju nije izgubljen niti jedan život, no počele su curiti velike količine metana, stvorivši tako veliku katastrofu za okoliš i ljude u obližnjim selima, te je to rezultiralo smrću nekolicine stanovnika obližnjih sela.

Bojeći se katasrofe većih razmjera, i curenja veće količine plina, znanstvenici su odlučili zapaliti plin koji je curio. Mislili su da će biti lakše i jeftinije zapaliti plin, nego ga spremati. Mislilo se da će cijeli plin izgorjeti kroz nekoliko dana, no to se nije pokazalo točnim jer su količine zapaljenog plina prevelike, te još i danas, nekoliko desetljeća kasnije plin i dalje gori.